NGUYÊN NHÂN CỦA THÀNH CÔNG

Thành công & Mục đích của Thành công

Thành công theo Mục - Đích - Đúng

Mục đích của Thành công là Thành công theo Mục - Đích - Đúng

TÌM HIỂU THÊM
NGUYÊN NHÂN CỦA KINH DOANH

Kinh doanh & Mục đích của Kinh doanh

Kinh doanh theo Mục - Đích - Đúng

Mục đích của Kinh doanh là Kinh doanh theo Mục - Đích - Đúng

TÌM HIỂU THÊM
NGUYÊN NHÂN CỦA TỔ CHỨC

Tổ chức & Nguyên nhân của Tổ chức

Tổ chức theo Mục - Đích - Đúng

Mục đích của Tổ chức là Tổ chức theo Mục - Đích - Đúng

TÌM HIỂU THÊM

Mục đích của Thành công là: Thành công theo Mục - Đích - Đúng

  • Hành động

  • Thành quả

  • Hiệu quả

  • Văn hóa

  • Thành công theo Mục - Đích - Đúng

Mục đích của Kinh doanh là: Kinh doanh theo Mục - Đích - Đúng

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

HÌNH ẢNHThứ Năm, 24 tháng 1, 2019